Õppenõukogud

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine
 2. Õppeaasta 2022/2023 üldtööplaani kinnitamine
 3. Õpetajate esindajate valimine hoolekokku
 1. Üleminekuklasside lõpetamisest.
 2. Õpilaste tunnustamisest.
 3. Täiendavate õppetööde määramine.
 1. IX klassis lõpetamine ja õpilaste tunnustamine.
 2. 2022/2023. õa kokkuvõte loovtöödest, tasemetöödest, lõpueksamitest.
 3. Kokkuvõte täiendava töö läbiviimisest, täiendava töö pikendamine (vastavalt vajadusele)
 1. 2022/2023 õppeaasta kokkuvõte ja analüüs.
 2. 2023/2024 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine