Õppenõukogud

 1. Kooli kodukorra läbiarutamine
 2. Kooli õppekava ülevaatamine, muutmine
 3. Üldtööplaani eesmärkide täitmisest (vahekokkuvõte)
 4. Vahekokkuvõte õpijõudlusest ja puudumistest septembris – detsembris
 1. Üleminekuklasside lõpetamisest.
 2. Õpilaste tunnustamisest.
 3. Täiendavate õppetööde määramine.
 1. IX klassis lõpetamine ja õpilaste tunnustamine.
 2. 2023/2024. õa kokkuvõte loovtöödest, tasemetöödest, lõpueksamitest.
 3. Kokkuvõte täiendava töö läbiviimisest, täiendava töö pikendamine (vastavalt vajadusele)
 1. 2023/2024 õppeaasta kokkuvõte ja analüüs.
 2. 2024/2025 õppeaasta üldtööplaani tutvustamine ja kinnitamine