Põnev koolipäev Eestimaa südames

10. mail käisid meie kooli kaheksandikud õppeekskursioonil Türi Ringhäälingumuuseumis ja Paide ajakeskuses. Kell 8.30 ei läinud me tundi õppima, vaid istusime bussi ning meie huvitav reis algas. Võin öelda, et iga klassireisi üks huvitavamatest osadest ongi bussiga sõitmine. Seal saame mitu tundi koos klassikaaslastega suhelda, naerda ja hästi aega veeta. Kolme tunni pärast jõudsime Türi Ringhäälingumuuseumisse, kus meid ootas giid Juhan Sihver. Ta tutvustas meile raadiote ajalugu, saime teada, kui väärtuslikud need vanasti olid ja kuidas nad töötasid. Muuseumi ruumides oli palju vanaaegseid raadioid ja televiisoreid, mida saime vaadata ja isegi kuulata.
Pärast raadiote ajalooga tutvumist asusime praktilise töö juurde: meie ülesanne oli paarilisega koos kirjutada üks uudis ning see videosse lugeda. Kõik oli nagu päristelevisioonis, isegi diktorilaud, mille taga istusime ning oma uudist edastasime, oli pärit „Aktuaalse kaamera“ stuudiost. Meie uudiste valmimise protsess algas sellega, et valisime teema. Mõned õpilased olid huvitatud spordist, teised ajaloost või krimist, räägiti ka ilmast. Valmis kirjutatud uudise lugesime videosse, nagu uudiste ankrud seda teevad. Juhan Sihver innustas ja julgustas meid, andis näpunäiteid. Minu meelest on sellised praktilised ülesanded vajalikud ja võimalus end erinevates olukordades proovile panna aitab tulevikus ameti valimisel. Meie seas oli õpilasi, kes said oma ülesandega suurepäraselt hakkama. Valmiv uudistevideo saadetakse kooli. Ootame seda suure põnevusega.
Teine muuseum oli ka väga huvitav. Mina ja ka teised klassikaaslased arvavad, et see oli esimene ajaloomuuseum, kus kõik kuulasid ja nautisid giidi juttu. Saime kõigest, mida meile tutvustati, ka ise osa võtta: kandsime kostüüme ja saime rolle, selle käigus õppisime juurde palju olulist ajaloo kohta. Õues pidasime maha jüriöö ülestõusu matkiva lahingu „talupoegade“ ja „sakste“ vahel.
Võin kindlalt öelda, et veetsime mõlemas muuseumis väga põnevalt aega ja saime palju uusi teadmisi juurde.

Leila Avakjan,
8.a kl õpilane