Projekt “Jäätmetekke ennetamine”

 

8.klassid osalesid keskkonnateadlikkuse programmis “Jäätmetekke ennetamine”. Päev algas sõiduga Uikala prügilasse, kus keskkonnaameti töötajad olid korraldanud meile õppekäigu. Kõigepealt anti  töölehed, mida täitsime õppekäigu ajal. See aitas saadud teadmisi kinnistada. Sissejuhatuseks räägiti, millega tegeleb Uikala prügila ja miks on see oluline. Hiljem vaatasime, kuidas erinevat prügi sorteeritakse ja mis võimalused on selle taaskasutuseks.

Seejärel sõitsime Iisaku Looduskeskusesse, kus toimus loeng samal teemal.  Seal saime teada ja arutleda selle üle, mis on jäätmed ja kuidas need tekivad, miks on vajalik jäätmete liigiti kogumine ning kuidas meie saame vähem prügi tekitada ja säästa keskkonda. Samuti rääkisime ringmajandusest ja kuidas korduskasutus ja taaskasutus osaleb selles.

Samas seisab keskkonnaamet mitme probleemi ees. Suur probleem on näiteks see, et paljud eramajade omanikud ei pruugi oma prügi sorteerida ega viia seda prügilasse. Ka mõned linnaelanikud ei sorteeri oma jäätmeid. Lähiaastatel planeerib keskkonnaamet panna kõikjale Eesti linnadesse eraldi konteinerid biojäätmete, puhta pakendi, papi ja paberi ning segaolme jaoks.

 

Oli väga huvitav ja põnev oma silmaga näha prügila tööd. Loengu lõpuks saime palju uusi teadmisi. Arutelud panid aga mõtlema, mis on igaühe roll keskkonna säästmisel.

Täname korraldajaid projekti läbiviimise eest!

 

Mihhail Semiyanov, 

8.a klassi õpilane