Kohtla-Järve linn liikuma  

   

Projekti eesmärk on luua platvorm linna erinevate koolide õpilastele ja linnarahvale, et tulla kokku ja osaleda ühistegevustes spordivaldkonnas.

05. september jooks ja kepikõnd, Kohtla-Järve Järve Kool
19. september jooks ja kepikõnd, Kohtla-Järve Kultuurikeskus

19. september TULEMUSED

  1.  1.-3. klass poisid        VAATA
  2.  1.-3. klass tüdrukud  VAATA
  3.  4.-6. klass tüdrukud VAATA
  4.  4.-6. klass poisid       VAATA
  5.  7.-9. klass poisid        VAATA
  6.  7.-9. klass tüdrukud  VAATA
  7.    Täiskasvanud           VAATA

09. oktoober jooks ja kepikõnd, Metsapargi

09. september kepikõnd, jooks, tillusõit, Kohtla-Järve linnavalitsus Vaata tulemusi:

TULEMUSED


30. september triatlon, Kohtla-Järve Spordikeskus

 

Projekt “Lapsed looduses”

2022. a sügisel osalevad õpilased Oandu seljakotiprogrammides matkakuu raames. 2022/2023. a talvel osalevad 2 klassi õppeprogrammides ” Hundiretk” ja ” Kes meil metsas elavad?”. 2023. a kevadel osalevad 4 rühma õppeprogrammis “Jäätmetekke ennetamine” ja “Elu soos”. Kõik programmid on valitud vastavalt vanuseastmele ning riiklikule õppekavale. Õppeprogrammid toetavad teoreetilisi teadmisi praktilise kogemusega ning õpitulemuste saavutamisega.

Erasmus+ Digioskuste arendamine klassiruumis 2021-2023

Projekti eesmärk on arendada I ja II kooliastme õpilaste praktilisi digioskusi ning välja töötada uusi metoodilisi juhendeid.