Kohtla-Järve Järve Kooli traditsioonilised sündmused

Teadmistepäeva tähistamine

1. septembril tervitame värskeid koolijütse ja kõiki teisi ühistel aktustel. 9. klasside õpilased toovad oma elu esimesele kooliaktusele 1. klasside õpilased, kes saavad direktorilt aabitsa. Tutvustatakse uusi töötajaid ja uue õppeaasta tegemisi.

Erinevad teemanädalad

Igal õppeaastal toimuvad meie koolis erinevad teemanädalad, mis aitavad seostada õpitut päriseluga: erinevate riikide kultuur ja rahvas, teadus, teater jne.

Erinevate rahvakalendri tähtpäevade tähistamine

Kadri- ja mardipäev, vastlapäev jüripäev, lihavõtted…

Riiklikud tähtpäevad

Vanavanemate päev, kodanikupäev, Euroopa päev, emadepäev, lastekaitsepäev, hõimupäev, isadepäev. Neid päevi tähistame tavaliselt erinevate sündmustega klassiruumis ainepõhiselt: kas osaletakse mõnel temaatilised viktoriinil, kohtutakse külalisega reaalselt või e-külalistunnis jne.

Spordiüritused

Igal õppeaastal toimuvad teatejooksud, koolispordi- ja matkapäevad, klassidevahelised võistlused ja spordivahetunnid!
Aasta algab spordinädalaga, mille raames joostakse aastajooksu ja koos teiste Kohtla-Järve koolidega heategevuslikku teatejooksu. Kevadel tähistame jüripäeva traditsioonilise Jüri-Mari jooksuga, mis algab Sinivoore mäe jalamilt ja kulgeb läbi Outokumpu kooli Staadionile. Südamenädala raames pöörame erilist tähelepanu südamele ja seda hoidvatele tegevustele.

Õpetajate päev

Sel päeval võtavad 9. klassid üle õpetajate rollid ning annavad õpilastele tunde. Õpetajatele ja kogu kooliperele toimub pidulik aktus, kus tunnustatakse parimaid pedagooge. Tavaliselt lõpetab päeva mõni huvitav koolitus või väljasõit.

Kooli sünnipäeva tähistamine

Järve Kooli Päev – Oktoobri alguses tähistame kooli sünnipäeva. Selle puhul korraldame aktuseid, sööme torti, viskame palliga täpsust vastava arvu sekundeid ja palju muud. Iga 5 aasta tagant toimub vilistlaste kokkutulek suurejoonelise kontserdi ja peoga. Meie kool tähistas 2022. aasta oktoobris 100. sünnipäeva.

Pereõhtud

Tavapäraselt aasta kahel õhtul kogunevad koolimajja lapsed ja lapsevanemad, et osaleda ühistel pereõhtutel. Pereõhtutel toimuvad nii õpilaste kui ka koostööpartnerite poolt pakutavad töötoad. Meie koostööpartnerid on olnud näiteks TalTech Virumaa Kolledž ja Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus. Kevadeti on pereõhtule eelnenud ka kontsert.

Maakondlik etluskonkurss “Koidulauliku valgel”

Novembrikuus toimub meie koolis üleriigilise etluskonkursi “Koidulauliku valgel” maakondlik voor. Parimad etlejad sõidavad detsembrikuus Pärnusse Koidula muuseumisse lõppvooru. 

Saatkondade päev

Kaks aastat väldanud projekt on õpilasteni toonud erinevate riikide saatkondade esindajad, kes tutvustavad vastava riigi kultuuri ja traditsioone. Meid on külastanud näiteks Iirimaa, Tšehhi, India ja Läti saadikud. Projekti koostööpartneriks on MTÜ Diplomatic Relation Project.

Karl Friedrich Lutsu sünniaastapäev

Meie kooli asutas Kohtla-Järve Kaevanduse Haridusselts, eesotsas Karl Friendrich Lutsuga. Alates aastast 2023 oleme otsustanud tähistada meie kooli loomise initsiaatori sünniaastapäeva. 15. novembril (1883) möödub tema sünnist 140 aastat.

Kooliuusikute vastuvõtt

Novembrikuus kutsume meie kooliga tutvuma uuel õppeaastal kooli alustavad kooliuusikud ja nende vanemad. Jagatakse infot eelkooli ja õppimise kohta. 

Advendiaja avamine

1. advendile järgneval esmaspäevale süütame kogu kooliperega 1. advendiküünla. Kuulutame välja jõulurahu ja saame alustada jõuluootust. 

Jõulupeod

Kõikidel kooliastmetel toimuvad enne jõuluvaheajale minekut meeleolukad jõulupeod. Tavapäraselt esinevad kõik klassid vahvate etteastetega ja veedetakse koos mõnusalt aega. 

Jõulutähe luulepäev

Selle sündmuse idee autor on kõneravi õpetaja ning seal saavad võimaluse luuletusi esitada kõneravi õpilased. Sündmus sai alguse raamatukogu saalist, kuid on nüüd liikunud aulasse, kust saab vajaliku kogemuse laval esinemiseks. 

Jõululaat

Jõululaadal saavad õpilased ja õpetajad kaubelda kodus valmistatud küpsetiste, maiustuste ja käsitööga.  

Eesti kirjanduse päev

Alates 2023 tähistatakse  tähistatakse 30. jaanuaril eesti kirjanduse päeva, mis on ühtlasi ka lipupäev. 

Eesti kirjanduse päeva riiklikuks tähtpäevaks ja lipupäevaks muutmisega väärtustatakse kirjandust ja kultuuri pööramaks tähelepanu kirjanduse ja kirjanike rollile Eesti kultuuris ja ühiskonnas. Uus riiklik tähtpäev on Anton Hansen Tammsaare sünniaastapäev, 30. jaanuar.

Sõbrapäeva tähistamine

Sõbrapäeva tähistamiseks korraldab õpilasesindus õpilastele erinevaid tegevusi. Kindlasti kantakse selle tähtpäeva auks punast ja roosat ning jahitakse südamesõpru.

Eesti Vabariigi aastapäev

Eesti Vabariigi aastapäeva oleme tähistanud nii erinevate viktoriinide, kõnekonkursite, kõnekooride võistluste kui ka laulupidudega. 2023. aastal võtsime esmakordselt osa Kohtla-Järve linna Järve linnaosa ühisest väliaktusest ja rongkäigust ning kindlasti jätkame sündmusel osalemist. 

Tartu rahu aastapäev

2. veebruaril tähistame Tartu rahu aastapäeva. Oleme selle puhul läbi viinud ajalooviktoriine. 

Emakeelepäev

Ilus eesti keel on üks meie kooli olulistest väärtustest ning igal õppeaastal tähistame emakeelepäeva eesti keele nädalaga. Selle raames korraldame etteütluseid, kutsume kooli kirjanikke, kirjutame ja esitame oma- ja teiste Eesti autorite loomingut. 

Parimate keeletundjate tunnustamine ja kirjanduskohvik KIKO

Kirjandus, teater, ajakirjandus – eesti kultuuri pärisosa, mida seob meie ilus emakeel. Seepärast polnud paremat aega kui märtsikuu, et Järve Kooli lugemissaali kokku kutsuda kirjanduskohvik KIKO. Selle klubi liikmed on õpilased, kes peavad eesti keelt kalliks, hoiavad seda ning on keelega tegelenud intensiivsemalt ja tulemuslikumalt kui tavaline koolijüts koolitunnis. KIKO klubi loodi 2018. aastal.

Õpilasesinduse  maakondlik sündmus  „MOEDEMM“

Kohtla-Järve Järve Kooli õpilasesindus on juba 9 korda korraldanud õpilassündmust Moedemm, mis on kasvanud maakondlikuks sündmuseks, kus noored moeloojad saavad näidata oma loomingut. Moedemmi teemad läbi aegade on olnud järgmised: “Kirju liblika suvi”, “Öös on asju”, “Teine võimalus”, “Mood tantsu- stiilis”, “Minu stiil kõneleb stiilselt minust”, “Neutraalne ja naturaalne”, “Ole nähtav” “Olen Virumaalt”, “Lilled räägivad”. Moedemm “Ole nähtav” pälvis 2019. aastal 3.koha Ettevõtliku Kooli haridusfestivalil kategoorias “Parim koostöö partneriga” (TalTech Virumaa Kolledžiga) ning oli Ida-Viru Aasta Noorte Ettevõtlik tegu 2019.

“Laulikust lavale”

Laulu-ja muusikapäev, kus kõikide klasside solistid või erinevad koosseisud esitavad vastava teema kohta laule või muusikapalasid. Võitjaid ei valita, võidab muusika! Meil on toimunud kaks “Laulikust lavale” kontserti, millest esimese teema oli jõulud ning teisel kõlasid filmimuusika parimad palad.

Mälumäng “Kas sa tead?” 

2023. aastast toimuvad regulaarselt erinevate teemade peale mälumängud, mille lõpetab kevadel suur lõppvoor, kus kuulutatakse välja kooli parimad mälumängurid. 

Rahvatantsupidu

Rahvatantsupidusid korraldatakse meie koolis juba aastast 1967 ning need toimuvad tänini! Hoiame tantsulusti ikka põues! 

Rahvusvahelise  tantsupäeva tähistamine

Alates 1982. aastast tähistatakse aprillikuu lõpus – 29. aprillil –  üle maailma rahvusvahelist tantsupäeva.

Igal aastal on tantsupäevaks välja valitud mõni rahvalik tants, mille kõik soovijad saavad endale eelnevalt selgeks teha ja kindlal kellaajal raadio saatel tantsida. 

9. klasside tutipidu

9. klassi eksamitele eelneb lõbus lustimise päev, kus saab selga panna värvilised lapselikud riided ning tunda rõõmu mängimisest!

9. klasside lõpukell

Eksamiperioodi alustab pidulik lõpukell. Oma head soovid annavad üheksandikele kaasa 1. ja 8. klassid ning direktor. Aktusel meenutatakse meie koolis veedetud üheksat aastat ning lipuvandega antakse 8. klassidele üle meie kooli lipp. 

Eesti lipu päev

4. juunil toimub Kohtla-Järve Linnavalitsuse ees pidulik lipuheiskamise tseremoonia, kust ka meie kooli esindus osa võtab.

Direktori vastuvõtt tublidele õpilastele

Kevadeti vaatame tagasi möödunud aastale ja tunnustame nii õpetajate, õpilaste kui juhtkonna ettepanekul meie tublisid õppureid, sportlasi, silmapaistvamaid tähti ja aktiviste. 

Pidulikud õppeaasta lõpuaktused

Vahetult enne suvevaheaega toimuvad kõigile kevadaktused, kus tunnustatakse väga hea õppeedukusega õpilasi ning tervitatakse kontserdiga ühiselt suve. 

Põhikooli lõpuaktus

9. klassi lõpuaktusega saadetakse meie koolist ellu järgmine lend noori vilistlasi.